* Ονοματεπώνυμο
* Επιθυμητό username
* Επιθυμητό password
* e-mail
Διεύθυνση, Πόλη
Τηλέφωνο